Exempel på en bra affärsplan

Publicerat: 20 november, 2022

Affärsplaner bör innehålla all tillgänglig finansiell information, därinbland detaljer omlån och när de kommer att betalas av. Dessutom detaljer om kapitalutrustning som kommer att användas och hur den kommer att skrivas av. Genomför en break-even-analys som uppskattar när ditt företag sannolikt kommer att gå med vinst.

– Publicerat av John Lidén, företagsmäklare och marknadsförare hos TACTIC Företagsförmedling i Stockholm.