Samverkan mellan försäljning och marknadsföring

Publicerat: 26 april, 2023

Ett exempel på ett mål för försäljning och marknadsföring kan vara ett mål på X mängd intäkter för produkt X i slutet av detta kvartal. Ett mål som detta, med tydliga och mätbara mål, gör att försäljning och marknadsföring måste samverka för att driva nya leads och sälja till kunder.

– Publicerat av John Lidén, företagsmäklare och marknadsförare hos TACTIC Företagsförmedling i Stockholm.