Vad är en affärsidé?

Publicerat: 27 augusti, 2022

En affärsidé beskriver och definierar tydligt en ny idé för ett affärsinitiativ, oavsett om det handlar om att skapa ett nytt företag eller att producera en ny produkt för konsumentmarknaden. En framgångsrik affärsidé lägger grunden för varför du har skapat idén, vad den kan lösa, vem den demografiska är och om det är tillräckligt bra att investera i den.

En viktig komponent i en affärsidé är affärsmodellen, som beskriver konceptets ekonomi och hur man gör det lönsamt. Oavsett affärsidé är det viktigt att beskriva ramarna för intäktstillväxt, som hur mycket produkten eller tjänsten kan kosta och de nödvändiga resurserna för att säkerställa att den är ekonomiskt framgångsrik.

Publicerat av John Lidén, marknadsförare och företagsmäklare TACTIC företagsförmedling.