Introduktion till strategisk köpare

Publicerat: 5 februari, 2023


En strategisk köpare är ett företag som förvärvar ett annat företag i samma bransch för att erhålla synergier.