Svenska gruvsektorns anpassningsförmåga

Publicerat: 12 mars, 2024

Den svenska gruvsektorn har visat motståndskraft och anpassningsförmåga när det gäller att möta de utmaningar och möjligheter som den globala omställningen till ren energi och hållbarhet innebär. År 2022 bibehöll de 40 största gruvföretagen globalt, som inkluderar stora aktörer från Sverige, stabila intäkter på USD 711 miljarder trots stigande kostnader och ekonomisk osäkerhet. Detta resultat understryker sektorns avgörande roll när det gäller att tillhandahålla kritiska mineraler som är nödvändiga för övergången till ren energi, såsom guld, koppar, litium och kobolt. Dessa mineraler är avgörande för teknologier som batterier, elfordon och förnybar energiproduktion, vilket belyser gruvsektorns integrerade roll för att uppnå nettonollambitioner.

– Publicerat av John Lidén, företagsmäklare och marknadsanalytiker hos TACTIC Företagsförmedling i Stockholm.