Introduktion till marknadsanalys:

Publicerat: 28 januari, 2024

Marknadsanalys är en avgörande process för alla företag eftersom den hjälper till att förstå dynamiken på en specifik marknad eller bransch. En omfattande marknadsanalys innebär att samla in och utvärdera data för att fatta välgrundade beslut om dina affärsstrategier, produktutveckling och marknadspositionering.

– Publicerat av John Lidén, företagsmäklare och marknadsanalytiker hos TACTIC Företagsförmedling i Stockholm.