Holdingbolag – ett sätt att skifta ägare

Publicerat: 14 augusti, 2018

Generationsskifta genom holdingbolag

I Sverige finns omkring en miljon företag, varav de flesta är små företag med färre än tio anställda. Flera av dem väntas försvinna de kommande åren, eller behöva nya ägare, men ett generationsskifte kan vara svårt. Särskilt om inte någon i familjen vill ta över. 

I en undersökning gjord av Visma ställdes frågan vad som kommer att hända med företaget om ägaren drar sig tillbaka. Fyra av tio svarade att företaget kommer att avvecklas. Bara var sjunde uppgav att en familjemedlem skulle ta över.

Men i många fall finns anställda som är villiga att ta över och driva verksamheten vidare. Frågan är bara hur skiftet i så fall ska lösas praktiskt, då skattereglerna är annorlunda när det inte handlar om ett generationsskifte inom familjen utan en anställd som tar över.

Ett sätt att lösa skiftet är genom holdingbolag. Holdingbolag är egentligen ingen specifik företagsform utan ett bolag som äger aktier i andra bolag Syftet är ofta att fungera som moderbolag och förenkla transaktioner vid köp och försäljning av dotterbolag………

Charlotta Marténg

Källa: https://www.tidningenresultat.se/#pl:/resultat/article/holdingbolag-ett-satt-att-skifta-agare

TACTIC Företagsförmedling kommenterar:

Var alltid extra försiktig när du förvärvar aktier, det finns tyvärr exempel på dåligt genomförda överlåtelser även när välrenommerad revisor varit ansvarig för affären.
Anlitar du någon av TACTIC Företagsförmedlings företagsmäklare säkerställer vi att affären blir precis som båda köpare och säljare kommit överens om. Våra köpeavtal innehåller ett stort antal garantiparagrafer som eliminerar risken för framtida överraskningar.

Kontakta gärna någon av våra företagsmäklare
eller
info@tactic.se

Välkommen till TACTIC Företagsförmedling

Sten-Ove Eriksson
VD / Auktoriserad Företagsmäklare