Företagets strategiska värde

Publicerat: 6 maj, 2021

Enkelt förklarat är företagets strategiska värde försäljningen eller vinsten som ett annat företag uppnår genom att köpa ett visst företag och genom deras förmåga att utveckla materiella eller immateriella tillgångar i företaget. Om ett företag har till exempel en ny produkt och den potentiella köparen har en större försäljningskraft och marknadsföringsförmåga, kan de kanske utveckla försäljningen av den nya produkten långt mer än vad som är möjligt för närvarande. En annan sak som kan skapa strategiskt värde är marknaden – kunder, plats, marknadsnisch – som köparen inte har. Genom att köpa förvärva ett företag av tack vare dess strategiska värde kan de öka försäljningen och vinsten i de kombinerade företagen. Precis som ett kugghjuls överföring av rörelseenergi samarbetar ett företags olika delar för att föra det framåt.

– Av John Lidén, företagsmäklare och marknadsförare hos Tactic Företagsförmedling.