Några tillväxtstrategier

Publicerat: 19 januari, 2022

En tillväxtstrategi är en organisations plan för att övervinna nuvarande och framtida utmaningar för att förverkliga sina mål för expansion. Exempel på tillväxtstrategismål inkluderar att öka marknadsandelar och intäkter, förvärva tillgångar och förbättra organisationens produkter eller tjänster.

Bland tillväxtstrategierna återfinns t.ex.

  • Analysera konkurrenterna
  • Finn ett unikt värdeerbjudande
  • Diversifiera marknadsföringsstrategi
  • Satsa på kundbehållning
  • Förbered kvartalsvisa affärsplaner
  • Var öppen för att förändra och förnya